С какво работим

  • LEGENDA (oсновни и крайни продукти след всяка процедура), създател e един от най-добрите професионалисти Даниела Спасова

    Защо избрахме точно тях?

    Това е козметика с натурални активни съставки,подходящи за малки и големи.

    Продуктите на „Легенда” въздействат не само на тъканта, на клетките, на физическото! Те въздействат върху емоциите, върху енергията и постигат уникалният ефект на удоволствие и радост при употребата им

    Символът на черния цвят се свързва със ЗЕМЯТА, с физическото.Златният цвят символизира „ЕНЕРГИЯТА, ДУШАТА”.Основният символ на „Легенда” е изгряващото слънце!